Hjólreiðaáætlun Kópavogs og athugasemdir

kop-DSC04674Í tilefni evrópskrar samgönguviku opnar Kópavogur nýjan athugasemdavef um hjólastíga í Kópavogi. Sem liður í opinni stjórnsýslu og samvinnu við íbúa bæjarins óskar bærinn nú eftir ábendingum um net hjólastíga sem gerð hefur verið tillaga um. Athugasemdafrestur er til 16. október 2011.

Kópavogur stefnir að því að auka veg hjólreiða sem samgöngumáta í sveitarfélaginu þannig að hjólreiðar séu aðgengilegur, skilvirkur og öruggur ferðamáti í bænum. Mikilvægt er að Kópavogsbúar og þeir sem eiga erindi í Kópavog geti komist leiðar sinnar á hjóli á auðveldan og öruggan hátt. Sem liður í þeirri vinnu, vinnur Kópavogur nú að gerð hjólreiðaáætlunar og í sumar var gerð notendakönnun meðal hjólreiðamanna og talning á hjólandi og gangandi vegfarendum á völdum göngustígum í Kópavogi.

Bærinn óskar nú sérstaklega eftir ábendingum um þær leiðir sem lagðar hafa verið til sem hjólreiðastíga.

Athugasemdavefur um hjólastíga í Kópavogi: http://www.tryggvi.org/kophjol/

Athugasemdir LHM við tillögur að hjólaleiðum í Kópavogi eru hér í skjölum LHM.

Hjólreiðaáætlun Kópavogs

Með gerð hjólreiðaáætlunar stefnir Kópavogur að því að auka veg hjólreiða sem samgöngumáta í sveitarfélaginu þannig að hjólreiðar séu aðgengilegur, skilvirkur og öruggur ferðamáti í bænum. Mikilvægt er að Kópavogsbúar og þeir sem eiga erindi í Kópavog geti komist leiðar sinnar á hjóli á auðveldan og öruggan hátt.

Markmiðin með hjólreiðaáætluninni eru að: Að Kópavogsbúar geti nýtt hjólreiðar sem samgöngumáta vegna vinnu, skóla, frístunda og annarra athafna.

Öruggt og aðgengilegt verði að hjóla um Kópavog.

Fólki sem notar hjólreiðar sem samgöngumáta fjölgar sífellt á götum og göngustígum bæjarins og því er mikilvægt að skapa hjólreiðarfólki aðlaðandi, skjólgóðar og öruggar leiðir til hjólreiða. Samkvæmt könnun um ferðavenjur fólks á höfuðborgarsvæðinu sumarið 2010 er viðhorfsbreyting hjá íbúum gagnavart samgöngum. Íbúar vilja nú frekar leggja áherslu á að bæta almenningssamgöngur og að minnka umferð einkabíla. Eftir efnahagshrunið hafa fleiri valið þann kost að ganga og hjóla á milli staða í stað þess að nota einkabílinn.

Gerð hjólreiðaáætlunar fyrir Kópavogsbæ er einn þáttur í þeirri stefnu bæjarstjórnar Kópavogs að auka vistvænar samgöngur i bænum. Auk hjólreiðaáætlunarinnar er stefnt að því að bílafloti bæjarins verði knúinn umhverfisvænum orkugjöfum og að unnið verði að endurskoðun á almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig er gerð hjólreiðaáætlunar í samræmi við umhverfisstefnu bæjarins sem samþykkt var 28. júní 2011 í bæjarstjórn en eitt af markmiðum hennar er: „Stuðlað verði að vistvænum samgöngum, almenningssamgöngur efldar, svo og göngu- og hjólreiðarstígar í bænum.“

Kópavogsbær vill jafnframt beina því til stofnana og fyrirtækja í bænum að setja sér umhverfisstefnu. Í slíkri stefnu geta verið áætlanir um samnýtingu einkabíla, um niðurgreiðslur til starfsmanna á kortum í almenningssamgöngur eða stuðningur við hjólreiðar. Með samstilltu átaki er hægt að stuðla að heilnæmara umhverfi og heilbrigðari lífsstíl íbúa.

Uppruni: http://www.tryggvi.org/kophjol/index.php/Main/HomePage

kopavogur