Bústaðavegur - hjólastígur milli Háaleitisbrautar og Hörgslands

Mynd af stíg meðfram Bústaðavegi

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar framkvæmdum í Reykjavík er sagt frá lagningu hjólastígs meðfram Bústaðavegi milli Háaleitisbrautar og Hörgslands.

Verkið felst í gerð hjólastígs sunnan Bústaðvegar frá Háaleitisbraut að Hörgslandi og þverun gatnamóta með hellulögnum að hluta. Hjólastígurinn verður 2,5 m breiður og malbikaður, en gönguþveranir yfir gatnamót að mestu hellulagðar. Á hluta stígarins á milli Háaleitisbrautar og Eyrarlands þ.e. þar sem stígur liggur á bak við jarðvegsmön verður sett upp lýsing auk þess sem lagður verður háspunnustrengur í stígstæið næst Háaleitisbraut. Í gegnum gatnamót verða lögð ídráttarrör á vegum OR og Mílu. Færa þarf til götuvita og bæta við ljósabúnaði fyrir hjólandi og setja upp eða færa skynjara. Við Grensásveg og Réttarholtsveg færast gönguleiðir yfir Bústaðaveg lítillega og þarf að gera breytingar á gönguleiðum í gegnum miðeyjar götunnar vegna þess. Setja þarf upp umferðarskilti og gera yfirborðsmerkingar á stíg og breyta yfirboðrsmerkingum á götum í samræmi við nýja hönnun.

Hér eru uppdrættir af hjólastígnum meðfram Bústaðavegi á 1. mynd og 2. mynd.

Framkvæmdin er síðan kynnt í samhengi við hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar í þessari kynningu (pdf 2,5 mb).

Tímaáætlun Frá Til
Frumathugun    
Hönnun og áætlanagerð Mars 2015 Júní 2015
Framkvæmd verks Júlí 2015 Október 2015

 

Áætluð verklok eru 15. október 2015.

Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdina er 90 milljónir kr.