Tollar felldir niður af reiðhjólum

Þann 1. mars síðast liðinn var felldur niður 10% tollur á reiðhjólum[1] frá löndum utan ESB. Þar með var í höfn baráttumál Landssamtakanna að tollar á reiðhjólum séu sambærilegir við tolla og vörugjöld á mengunarminni bílum. LHM hefur í umsögnum[2,3,4] um hin ýmsu mál hvatt ríkisstjórn og Alþingi til að létta þessum tollum af reiðhjólum enda skjóti það skökku við að hafa 10% toll á reiðhjólum en engan toll eða vörugjöld á mengunarminni bílum sem alltaf menga meira en reiðhjól.

Í umsögn LHM[3] um frumvarp um breytingar á vörugjöldum á ökutækjum á sínum tíma var vakin athygli á þessu misræmi í tolllagningu á eyðslugrönnum bílum og reiðhjólum.
Í henni sagði m.a.:

LHM vekur athygli á því að reiðhjólið er án vafa sparneytnasta og vistvænsta ökutækið sem völ er á, losar minni gróðurhúsalofttegundir en nokkurt annað, brúkar að mestu innlenda orkugjafa (matvæli) auk þess að þurfa mun kostnaðarminni mannvirki en stærri ökutæki, hvort heldur sem talið er í ferkílómetrum vega eða bílastæða. Þá eru ótalin veruleg jákvæð áhrif notkunar þeirra á lýðheilsu. Því telja LHM það skjóta skökku við að skv. frumvarpinu muni ríkið skattleggja reiðhjólið meira en t.d. metanbifreiðar og aðrar bifreiðar sem losa allt að 80 g CO2/km og sambærilega sparneytna díselbifreiðar (10%.)

LHM telja að 10% tollar á reiðhjól séu því í engu samræmi við það frumvarp sem hér er lagt fram, og hvetja efnahags- og skattanefnd til að fella samhliða úr tollskrá 10% toll af tollflokki 8712 um reiðhjól, sem og varahluti til þeirra. Væri slíkt í samræmi við þau markmið sem áður var vitnað til um samband skattlagningu og útblásturs ökutækja.

Á heimasíðu LHM var fjallað um innflutning á reiðhjólum til ársins 2010 og kom þar fram að lækkun tekna ríkissjóðs af niðurfellingu tollana gæti numið um 30 til 40 milljónum króna á ári en sparnaður neytanda gæti orðið um 60 til 80 milljónum króna. Þá er ekki reiknað með vísitöluáhrifunum á lán og minni þörf fyrir dýrari ökutæki og eldsneyti.

Ríkið fær þessa upphæð sennilega margfalda tilbaka í betri lýðheilsu almennings. Þetta er góð ráðstöfun sem allir vinna á, ríkið, verslanir og almenningur.

Ljós á reiðhjól og hjálmar eru nú með 0% tolli en áfram er 10% tollur á varahlutum og íhlutum á hjól eins og t.d. dekkjum, slöngum, hnökkum, teinum, gjörðum, gírum, bremsum o.s.frv. LHM mun áfram vinna að því að felldir verði niður tollar á þessum hlutum. Meðal annars er LHM aðili að vinnuhóp um áratug aðgerða í umferðaöryggismálum á vegum innanríkisráðuneytis og þar er unnið að tillögum að niðurfellingu tolla á öryggisbúnaði eins og t.d. bremsum.

 


English.

Import duties on bicycles in Iceland where dropped as of 1 March 2013. Previously they had been dropped on cars with reduced emissions, while the fact that bicycles are zero-emission vehicles per excellence was forgotten. The import duty was 10%. There are no import duties on helmets and lights but there is still a 10% duty on other bicycle parts.


Tilvísanir:
[1] Lög um breytingu á lögum um vörugjald, nr. 97/1987, og tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum. (Reiðhjól eru með tollskrárnúmer 8712.0000)

[2] Umsögn Landssamtaka hjólreiðamanna við tillögu til þingsályktunar um eflingu græna hagkerfisins á Íslandi, þingskjal 7, 7. mál á 140. löggjafarþingi. Sent Alþingi 6. nóvember 2011.

[3] Umsögn Landssamtaka hjólreiðamanna vegna frumvarps til laga um breytingar á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., lögum nr. 39/1988, um bifreiðagjald, og lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum (kerfisbreyting í skattlagningu ökutækja).

[4] Tillögur og athugasemdir Landsamtaka hjólreiðamanna við aðgerðaráætlun í loftslagsmálum.