Lög LHM til 2016

1. grein - Nafn samtakanna

Samtökin heita LANDSSAMTÖK HJÓLREIÐAMANNA, skammstafað LHM, kennitala 640399-2289

2. grein -Félagsleg uppbygging

LHM eru regnhlífasamtök hjólreiðafélaga á Íslandi.

Haldnir eru fundir reglulega með formönnum aðildarfélaganna.

Aðilar að LHM eru félög, hópar eða einstaklingar sem aðalfundur LHM eða aukaaðalfundur hefur samþykkt með meirihluta atkvæða. Kjörgengi og atkvæðarétt hafa allir félagsmenn þeirra félaga sem aðild eiga að LHM. Aðildarfélög greiða 5% greiddra félagsgjalda til LHM.

Stjórn LHM er heimilt að semja um annað fyrirkomulag. Einstaklingar sem eiga aðild að LHM greiða árlegt félagsgjald sem ákveðið er á aðalfundi.


3. grein - Markmið félagsins og verkefni

Að efla hjólreiðar á Íslandi sem raunhæfan samgöngumáta og vera í forsvari hjólandi umferðar á Íslandi.

Samtökin skulu útbreiða og efla hjólreiðar sem keppnisíþrótt, fjölskylduvæna almenningsíþrótt og heilsusamlegan lífsmáta.

Samtökin beita sér fyrir hvers konar fræðslu- og kynningarstarfsemi í samstarfi við félög og áhugafólk á öllum aldri.

4. grein - Aðalfundur LHM

Boðun aðalfundar

Aðalfund LHM skal halda í febrúar ár hvert. Boðað skal til aðalfundarins með auglýsingu sem birtist með mánaðar fyrirvara.

Eigi síðar en 4 vikum fyrir aðalfund skal stjórnin skipa 3ja manna kjörnefnd sem gerir tillögu til aðalfundar um menn í stjórn, varastjórn og sem skoðunarmann reikninga. Kjörnefnd skilar stjórninni tillögum sínum eigi síðar en viku fyrir aðalfund.

Hver sá sem vill gera tillögu um menn til kjörs í stjórn, varastjórn eða sem skoðunarmann reikninga skal á sama hátt hafa skilað stjórn LHM tillögu þess efnis fyrir áðurgreindan tíma með fullgildu samþykki viðkomandi. Aðeins skal kosið um þá menn sem tillaga hefur verið gerð um til stjórnarinnar skv. því sem að ofan greinir.

Heimilt er að stinga upp á frambjóðendum á aðalfundi en þá þarf a.m.k. helmingur fundarmanna að samþykkja að frambjóðandi sé í kjöri.

Tillögur sem einstök félög/félagar hyggjast bera upp á aðalfundi sem og tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist stjórn samtakanna eigi síðar en 2 vikum fyrir aðalfund.

Stjórnin sendir síðan aðildarfélögum LHM tillögurnar fyrir aðalfundinn.

Rétt til setu á aðalfundi hafa allir fullgildir félagar í aðildarfélögum LHM og almennir félagsmenn LHM.

Aðalfundur er löglegur án tillits til fjölda þeirra sem á hann mæta ef löglega er til hans boðað.

Enginn fundarmaður er með meira en 1 atkvæði á aðalfundi og ekki er heimilt að fara með umboð annars við atkvæðagreiðslu eða kosningar.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 • 1. Kjör fundarstjóra og fundarritara
 • 2. Ársskýrsla stjórnar
 • 3. Skýrslur nefnda
 • 4. Umræður um skýrslur
 • 5. Reikningar bornir upp
 • 6. Tillögur aðildarfélaga/ félagsmanna
 • 7. Umræður um tillögur aðildarfélaga/ félagsmanna
 • 8. Kynning frambjóðanda og fyrirspurnir til þeirra
 • 9. Kjör formanns
 • 10. Kjör meðstjórnanda, skoðunarmanns reikninga og nefnda
 • 11. Fjárhags- og framkvæmdaáætlun fyrir næsta ár lögð fram
 • 12. Önnur mál
 • 13. Fundargerð lesin og samþykkt


Um kosningar

Í öllum málefnum skal meirihluti atkvæða ráða nema hvað 2/3 hluta greiddra atkvæða þarf til að lagabreytingar nái fram að ganga.

Allar kosningar skulu fara fram með handauppréttingu nema óskað verði eftir skriflegum kosningum. Verði 2 jafnir ræður hlutkesti.

Kosnir stjórnarmenn sitji að jafnaði eigi lengur en 4 ár í embætti samfellt

Formaður er kosinn til eins árs í senn.

2-3 meðstjórnendur eru kosnir til 2ja ára þannig að stjórnina skipa 4-6 auk formanns. Stjórnin skiptir með sér verkum varaformanns, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda. Kjósa skal 1-2 varastjórnarmenn til eins árs.

Kjósa skal einn skoðunarmann reikninga og einn til vara.

Kjósa skal starfsnefndir.

5. grein - Aukaaðalfundur

Stjórnin getur ákveðið að efna til aukaaðalfundar ef hún telur til þess ástæður. Þá skal henni skylt að boða til aukaaðalfundar sé sett fram um það skrifleg krafa 1/3 hluta félaga/
félagsmanna eða 20 félagsmanna.

Aukaaðalfundur skal auglýst á venjulegan hátt með 14 daga fyrirvara. Engar lagabreytingar er leyfilegt að gera á aukaaðalfundi og ekki að kjósa í stjórn nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti stjórnar hefur sagt af sér eða hætt störfum af öðrum ástæðum.

6. grein - Störf stjórnar

Stjórnin leiði störf félagsins.

Starfsnefndir sem aðalfundur kann að kjósa skulu lúta fyrirmælum stjórnar um vinnutilhögun nema aðalfundurinn hafi lagt fyrir annað.

 


 

Þessi lög voru samþykkt á aðalfundi LHM 2012.

Skoðið þetta

Allir hagnast á samgögnusamningum. Bætt heilsa, færri veikindadagar, skattfrjáls peningur og það bara fyrir að hvíla bílinn?
Samantekt Landssamtaka hjólreiðamanna um gerð samgöngusamninga.
LHM hefur útbúið leiðbeiningar fyrir umferð hjólandi á stígum og gangstéttum og götum. Markmiðið með úgáfu leiðbeininganna er að auka öryggi hjólandi í umferðinni og draga úr núningi milli hjólandi og annara vegfaranda hvort heldur er á stígum eða götum.
Leiðbeiningar LHM um umferð hjólandi á stígum og götum
Sáttmálinn innheldur góð ráð bæði til hjólreiðafólks og atvinnubílstjóra. Hann var gerður í samvinnu Samgöngustofu, Hjólafærni, Vegagerðarinnar, Eflu verkfræðistofu, Hjólaþjálfun (María Ögn), Landsamtaka hjólreiðamanna, Strætó, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar Sáttmáli atvinnubílstjóra og hjólandi vegfarenda
Nú geta einstaklingar gerst aðilar að LHM með einföldum hætti. Nánar hér.